Kábítószer-kereskedelem

 1. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • Kínál: figyelemfelhívás, eredménytelen
 • Átad: egy személy részére, ingyenesen vagy visszterhesen, fogyasztás vagy forgalomba hozatal céljából
 • Forgalomba hoz:több személy részére
 • Kereskedik: folyamatosan, nagy tételben, anyagi haszonszerzés nem szükséges, közvetítők is elkövetik

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

(5) Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad,

a)az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 1. § (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha
  a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma
  aa) LSD esetén a 0,001 gramm,
  ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm,
  ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm,
  ad) amfetamin, metamfetamin és MDPV esetén a 0,5 gramm,
  ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm,
  af) heroin esetén a 0,6 gramm,
  ag) morfin esetén a 0,9 gramm,
  ah) ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, metadon, 4-fluoramfetamin és petidin esetén az 1 gramm,
  ai) mefedron, metilon és 4-MEC esetén az 1,5 gramm,
  aj) kokain esetén a 2 gramm,
  ak) BZP esetén a 3 gramm,
  b) GHB esetén annak sav formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma a 7,5 gramm,
  c) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-tartalom (totál-THC) a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg.(2) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

Kóros szenvedélykeltés

 1. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki
 2. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy rábírni törekszik, vagy
 3. b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószer fogyasztására rábírni törekszik,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt.

Kábítószer-prekurzorral visszaélés

 1. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort
 2. a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy azzal közvetítő tevékenységet végez,
 3. b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kábítószer-prekurzor:

A kábítószer tiltott előállításához használt vegyi anyag

Teljesítményfokozó szerrel visszaélés

 1. § (1) Aki sportteljesítmény fokozása céljából tiltott teljesítményfokozó szert
 2. a) előállít,
 3. b) kínál, átad, forgalomba hoz,
 4. c) orvosi vényen vagy állatorvosi vényen rendel,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) E § alkalmazásában tiltott teljesítményfokozó szer: minden olyan szer, amely hatóanyagára tekintettel az anabolikus szerek, peptid hormonok, növekedési faktorok és rokonvegyületeik, hormon antagonisták és modulátorok közé tartozik, és nevesítve szerepel a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. mellékletének kihirdetéséről szóló kormányrendeletben.

Kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag:

Dizájner drog:

Olyan szer, amit kimondottan azzal a céllal állítanak elő laboratóriumokban, hogy a már illegális szereknek legális helyettesítőjeként a értékesítsék őket. Molekulaszerkezetük eltérő, hatásmechanizmusuk azonban nagyon hasonló az illegális szerekéhez.

 • Tudat- és hangulatváltozást idéz elő
 • Gátlások feloldódnak
 • Eufória, izgatottság, hallucináció

Pld. bódulatot, kábulatot előidéző gyógyszerek, szerves oldószerek

Kábítószer birtoklása

 1. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • Termeszt: Növényi eredetű kábítószerek alapjául szolgáló növények termesztése (magvak beszerzése előkészület, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő)
 • Előállít: termesztésen kívül minden aminek során kábítószer keletkezik pl. kivonás, tisztítás stb.
 • Megszerez: egy- vagy kétoldalú, ingyenes vagy visszterhes
 • Tart: raktározás elrejtés
 • Behoz, kivisz, átszállít: saját fogyasztásra törénő szállítás
 • Fogyaszt: felhasználás saját szervezetbe történő bejuttatás útján
 • Ha bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés.
  1. § (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőzően két éven belül

 1. a) az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyomozást vagy az eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt, vagy
 2. b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.

(3) A 178. § (1) és (5)-(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)-(2) és (6) bekezdés esetén – ha az (1) bekezdés nem alkalmazható – a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását.

Kábítószer készítésének elősegítése

 1. § (1) Aki kábítószer termesztése vagy előállítása céljából ehhez szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést
 2. a) készít, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, átad,
 3. b) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

(Eszközök, termékek, berendezések, kábítószer-prekurzorokat helyettesítő anyagok)

(5) Nem büntethető, aki – mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság tudomására jutott volna – cselekményét a hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő anyagot, berendezést vagy felszerelést a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a kábítószer készítésének elősegítésében részt vevő más személy kilétének megállapítását.

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés

 1. § (1) Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

184/B. § (1) Aki

 1. a) új pszichoaktív anyagot előállít, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy azon átszállít,
 2. b) csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyagot megszerez vagy tart,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha a készítmény legfeljebb 10 gramm tömegű új pszichoaktív anyagot tartalmaz.

Új pszichoaktív anyag:

 • Újonnan megjelent anyag vagy vegyületcsoport
 • Nem gyógyászati felhasználásra
 • Központi idegrendszer működését befolyásolja
 • Alkalmas a tudatállapot, a viselkedés, vagy az érzékelés módosítására
 • Kormányrendelet ilyen anyaggá minősítette („C” lista)

Megjelenési formák:

 • Növényi anyag (herbál, biofű)
 • Por (kapszula)
 • Tabletta
 • Gyanta
 • Kristály

Értékesítési formák:

 • Illatosító
 • Füstölő
 • Fürdősó stb.

Veszélyei:

 • Azonos márkanéven gyakran változó, más összetétel, így a fogyasztó gyakran nem is tudja mit szed be
 • Fejfájást, mérgezést okozhat
 • Sürgősségi ellátás esetén név alapján nehéz beazonosítani
 • Hosszú távon súlyos, kiszámíthatatlan egészségkárosító hatások